2022
Novi broj "Moderne Konzervacije"

Sadržaj ovog broja

 

 

 

Sa izvesnim zakašnjenjem, iz štampe je izašao jubilarni, 10. broj časopisa Moderna konzervacija, u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija. Publikacija je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije.

 

Ovo je ujedno i broj koji je posvećen dugogodišnjoj predsednici i autoru koncepta časopisa, Branki Šekarić. Zato je ovaj put izostao intervju sa znamenitom ličnošću iz sveta zaštite nasleđa, a umesto intervjua objavljena je biografija Branke Šekarić, svakako jednog od najznačajnijih imena u oblasti teorije konzervacije u Srbiji i regionu. Mnogi eksperti međunarodnog ICOMOS-a posvetili su radove svojoj uvaženoj koleginici, dok su brojni mlađi istraživači pokazali svoja znanja i umeća koja su stečena upravo zahvaljujući Brankinim tekstovima i prevodima radova najvećih profesionalaca današnjice s kojima je imala čast da radi.

 

U celini, časopis je za sada ostao nepromenjene koncepcije, a radovi se - osim po rubrikama - mogu podeliti na one koji su se odnosili na obeležavanje 50. godina od nastanka Konvencije o zaštiti Svetske kulturne i prirodne baštine, ali i na zakone uopšte, preko najaktuelnijih pitanja upravljanja nasleđem, posebno onim koje predstavlja najveći izazov u razumevanju i prezentaciji: arheološkim i vernakularnim.

 
Branka Šekarić (1951-2022)

 

Istoričar umetnosti. Radila je u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture (1986-2016). Bila je u poslednje dve decenije angažovana na istraživanju, zaštiti i valorizaciji urbanog arhitektonskog nasledja, kako pojedinačnih spomenika tako i kulturno-istorijskih celina. Naročito je bila usmerena na unapredjenje urbane konzervacije, koncepta intgrativne zaštite, istorijskog grada, kulturnog pejzaža i istorijskog urbanog pejzaža, menadžmenta, kao i na istoriju i teoriju konzervacije. Stručno usavršavanje: Istituto Centrale per il Restauro (Roma 1990); ICCROM (Second International Workshop on Integrated Territorial and Urban Conservation - ITUC 99, Roma 1999); FOR-MED Nuove tecnologie per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale Mediterraneo” (Ravello 2002/2003); Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Roma 2003). Objavila je više od 70 radova u srpskim i stranim stručnim publikacijama. Prevela je Teoriju restauracije Ćezare Brandija (Theory of Restauration, Cesare Brandi, 2007), kao mnoge radove stranih stručnjaka za domaće stručne časopise kao što su Glasnik društva konzervatora Srbije I Moderna konzervacija (u kojima je bila i urednik). Od 2010. godine bila je Predsednik Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija.

 

 

Branka Šekarić (1951-2022)

 

Izborna Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija

 

U Etnografskom muzeju u Beogradu, 25.novembra 2022. godine održana je Izborna Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija. Za predsednika Nacionalnog komiteta izabrana je Sanja Kesić Ristić, a za sekretara Marija Dragišić. Izabrani su, takođe i novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora.

Na Skupštini su podneti izveštaji o radu Nacionalnog komiteta i Finansijski izveštaj, koji su jednoglasno usvojeni.

 
2021
Novi broj "Moderne Konzervacije"

Sadržaj ovog broja

 

 

 

 

 

Krajem 2021. godine štampana je nova sveska "Moderne konzervacije". Zbog pandemije, ovoga puta kao dvobroj 8-9.

 

 

Pored uobičajenih tekstova o teoriji, filozofiji i istoriji konzervacije, o konzervatorskoj praksi, prevoda međunarodnih dokumenata i prikaza, u trećoj rubrici je objavljen intervju sa poznatim arhitektom, direktorom i profesorom Arhitektonske konzervacije na Univerzitetu "La Sapijenca", Đovanijem Karbonarom.

 

 

Finansiranje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

 
2020
 
 

 

Usled pandemije COVID 19 virusa, aktivnosti Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija su svedene na osnovnu administrativnu delatnost.

2019
Novi broj "Moderne Konzervacije"

Krajem 2019. godine štampan je sedmi broj "Moderne konzervacije".

I ovaj broj Modrne konkonzervacije donisi niz zanimljivih članaka u okviru ustaljenih tematskih rubrika. Za razliku od intervijua u prethodnim brojevima koji su rađeni sa ekspertima iz evropskog miljea, u ovom broju razgovor je vođen sa Dinuom Bombaruom čija se profesionalna karijera odvija u Kanadi.

 

 

 

 

Finansiranje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Sadržaj ovog broja

 

Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija

 

U Etnografskom muzeju u Beogradu, 28. maja 2019. održana je redovna godišnja Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija. Na Skupštini su podneti izveštaji o radu Nacionalnog komiteta i Finansijski izveštaj, koji su jednoglasno usvojeni. Predsednica Branka Šekarić iznela je i Programske smernice za naredni period u kojima se zalaže za kontinuitet aktivnosti na promociji i poboljšanju kvaliteta konzervatorske profesije, kako u Srbiji tako i u regionu. Osim časopisa "Moderna konzervacija", koji finansijski podržava Ministarstvo kulture i informisanja, sve aktivnosti Nacionalnog komiteta zasnovane su na volonterskom radu manjeg broja zainteresovanih članova, kao i na razumevanju pojedinih institucija, kao što su Etnografski muzej u Beogradu i Arhitektonski fakultet Beogradskog univerziteta.

 

18. april 2019. godine, Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina

 

Ove godine Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina posvećen je “Ruralnim pejzažima”. Nacionalni komitet ICOMOS Srbija obeležio je ovaj datum obilaskom Bebića Luke, zaseoka sela Vujnovača, jedinstvene seoske celine u Srbiji. Nastala sredinom 19. veka kao jedna izolovana grupacija objekata narodnog graditeljstva, pripadala je porodici Bebić od kojih je danas ostalo naseljeno samo par kuća. Zaselak se nalazi pored reke s malo plodnog zemljišta, okruženo šumom koja je služila kao izvor egzistencije meštana. Bebića Luka je utvrđena za prostornu kulturno-istorijsku celinu ali njeno očuvanje predstavlja veliki problem usled odliva stanovništva za gradove.
Par kilometara odatle, takođe u klisuri reke Jablanice, nalazi se manastir Pustinja sazidana na prelasku iz 16. u 17. vek, što takođe svedoči o viševekovnoj naseljenosti ovog kraja.

 

 

 

 

 

 

 

18-04-2019

Manastir Pustinja Manastir Pustinja

 

 

2018
Novi broj "Moderne Konzervacije"

 

Sadržaj ovog broja Moderne Konzervacije

Krajem 2018. godine štampan je šesti broj "Moderne konzervacije".

Izdavač, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija je i ovaj put uložio napor da okupi autore iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa i da prikaže različite aspekte delovanja u materiji: od teorijskih razmišljanja i stavova prema konzervaciji, preko slučajeva iz prakse do upoznavanja sa novim međunarodnim dokumentima, izdanjima i skupovima koji su obeležili prethodnu godinu. Intervju sa Boguslavom Šmiginom, štampan dvojezično zbog međunarodne popularnosti ove rubrike, donosi jedan pogled na zaštitu iz ugla zemlje koja je posle Drugog svetskog rata bila primorana da u potpunosti rekonstruiše čitave gradske celine.

Finansiranje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Evropska godina kulturnog nasleđa 2018

 

EU Year of Cultural Heritage

 

Povodom Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija organizовао је Okrugli sto s temom "Stanje nasleđa u Srbiji u kontekstu očuvanja evropskog nasleđa", 10. decembra 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Moderator razgovora, Rade Mrlješ, ukazao je na jedan od uspešnih projekata zaštite, Paviljon Knjaza Miloša u Bukovičkoj banji koji je 2018. bio dobitnik jedne od nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe. Ovaj slučaj inicirao je razgovor o stanju drugih banjskih objekata u Srbiji, koji su većinom u veoma lošem stanju, a potom i drugih spomenika kulture u Beogradu i Srbiji. Veliki investicioni projekti i konflikti različitih interesa prepoznati su kao glavni krivci nemogućnosti sprovođenja osmišljene i dosledne politike zaštite.

Bukovička Banja

 

Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija

 

Redovna godišnja Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija održana je 4. aprila 2018. godine, u bioskopskoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu.
Predsednica Nacionalnog komiteta, Branka Šekarić podnela je izveštaj o radu za period februar 2017 - mart 2018. na osnovu kojeg je zaključeno da je veći deo Programa predviđen Planom iz 2017. godine ispunjen. Godišnji izveštaj, Programske smernice aktivnosti za period do naredne skupštine, kao i Finansijski izvešaj Nadzornog odbora jednoglasno su usvojeni.

 

18. april 2018. godine, Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina
Tema obeležavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih celina 2018. godine bila je "Nasleđe za generacije", između ostalog jer je razmena iskustava i znanja među generacijama prepoznata kao izuzetno važan momenat u oblasti konzervacije i zaštite kulturnog nasleđa. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 18. aprila 2018. godine, organizovan je Okrugli sto kojem je, pored članova Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, prisustvovao veći broj studenata Beogradskog univerziteta čije su osnovne ili master studije vezane za zaštitu kulturnog nasleđa. U zanimljivom razgovoru uspostavljen je dijalog sa njihovim starijim kolegama koji se bave konzervacijom kulturnog nasleđa. Istaknut je nedostatak rada na terenu i direktno upoznavanje studenata sa nepokretnim kulturnim dobrima, kao i međuinstitucionalne saradnje fakulteta i zavoda za zaštitu spomenika kulture. Razgovor je pratila izložba studentskih radova vezanih za istraživanje, zaštitu i revitalizaciju graditeljskog nasleđa u Srbiji. Plakat

 

 

2017
Obilazak Gamzigrada - Feliks Romulijane

U okviru projekta „Svetska baština - terminologija, kriterijumi, uloga“ - koji je započet 18. aprila 2017. godine, kao deo aktivnosti koje su bile posvećene 40-godišnjici Konvencije o Svetskoj baštini - Nacionalni komitet ICOMOS Srbija je organizovao nekoliko studijskih obilazaka i okruglih stolova s ciljem da se nastave stručne diskusije o Svetskoj baštini u Srbiji.

U tom smislu je 2. septembra 2017. ICOMOS Srbija organizovao jednodnevnu posetu Gamzigradu, arheološkom nalazištu upisanom na Listu Svetske baštine (2007). Članovi ICOMOS-a su se upoznali sa konzervatorsko-restauratorskim radovima ovog jedinstvenog rimskog kompleksa palata i hramova

 

Gamzigrad
Gamzigrad
Gamzigrad

.

 

 

 

 

Potom su obišli Negotinske pivnice (koje se nalaze na Preliminarnoj listi Srbije za upis na Listu Svetske baštine). Ova ruralna grupacija koja se sastoji od vinskih podruma potiče iz sredine 19. veka, u regionu koji je još od antičkih vremena bio poznat po vinogradima.

 

 

 

Pivnice

 

19. Генерална скупштина у Њу Делхију

19. Генерална скупштина у Њу Делхију, Саветодавни комитет ICOMOS-а и научни симпозијум одржани су ове године од 11. до 15. децембра у Њу Делхију. Скупштини су присуствовали представници 65 националних комитета, око 1000 учесника и гостију. Изабрано је ново руководство за мандат 2017-2020: Тошијуки Коно (Јапан) за председника, Питер Филипс (Аустралија) за генералног секретара и Лора Робинсон је поново изабрана за благајника. Такође је изабрано 5 подпредседника и 12 чланова Борда (раније Извршног одбора). Потпредседниици су: Леонардо Кастриота (Бразил), Алфа Диоп (Мали), Рохит Џигијасу (Индија), Грелан Рурк (Ирска), Марио Сантана Кинтеро (Канада). Чланови Борда су: Нилс Алберг (Шведска), Рин Алаталу (Естонија), Адријана Кареага (Уругвај), Зејнеп Гил Инал (Турска), Сук Јунг Хан (Кореја), Памела Џером (САД), Џијанг Бо (Кина), Елена Корка (Грчка), Тереза Патрицио (Белгија), Клара Реленсман (Немачка), Жан-Кристоф Симон (Француска), Хатаја Сирифатанакун (Тајланд). Председник Саветодавног комитета је и даље Шеридан Бурк (Аустралија), координатор научних комитета Џејмс Рип (САД), почасни председници Густаво Араоз, Михаел Пецет, Роланд Силва.
Научни скуп је одржан под називом „Наслеђе и демократија“, усвојено је неколико доктринарних текстова: ICOMOS-IFLA Принципи који се односе на руралне пејзаже као наслеђе, ICOMOS-IFLA Документ о историјским урбаним парковима, SALALAH Смернице за управљање јавним археолошким локацијама, Принципи за конзервацију дрвеног градитељског наслеђа, као и завршни документ научног симпозијума под називом Декларација из Делхија о наслеђу и демократији.

 

Novi broj “Moderne konzervacije”

Jubilarni, peti broj časopisa „Moderna konzervacija“,u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, izašao je iz štampe krajem decembra, zahvaljujući kontinuiranom finansiranju od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Časopis je i ove godine obuhvatio radove autora koji su uglavnom članovi ICOMOS-a iz zemlje i inostranstva i koji pružaju najnovija saznanja iz prakse ali i iz istorije, teorije i filozofije konzervacije. Intervju sa prof. dr Vilfridom Lipom, predsednikom Nacionalnog komiteta ICOMOS Austrija i potpredsednikom Evropske grupe ICOMOS-a (2008-2011) donosi i jednu novinu – na zahtev velikog broja čitaoca Moderne konzervacije, intervju je ove godine štampan dvojezično, na srpskom i engleskom.
Unapredjenje znanja i etički utemeljena konzervatorska prakasa i dalje je vodeća ideja sa kojom je pokrenut časopis 2013. , što se vidi i u sadržaju petog broja koji pokriva gotovo sve oblasti današnjeg shvatanja koncepta kulturnog nasleđa, kao i izboru medjunarodnih dokumenata koji su doprineli razvoju i shvatanju tog koncepta.

 

MoKo 5

 

18. april - Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina

Ujedinjene nacije su 2017. godinu odredile za Međunarodnu godinu održivog turizma za razvoj, usled čega je i ICOMOS predložio da tema ovogodišnje proslave 18. aprila bude „Kulturno nasleđe i održivi turizam“. Nacionalni komitet ICOMOS Srbija je, u saradnji s Muzejom Smederevo i Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture Smederevo, posvetio taj dan poseti Smederevskoj tvrđavi (15. vek), spomeniku kulture koji se nalazi na preliminarnom spisku Republike Srbije za upis na Listu Svetske baštine. Nakon dvočasovnog obilaska tvrđave (uz stručno vodjenje arheologa Dejana Radovanovića) i prezentacije o stanju istraženosti, konzervatorsko restauratorskim radovima i tretmanom tvrđave u strateškim planovima grada Smedereva, održan je Okrugli sto pod nazivom „Smederevska tvrđava i održivi turizam za razvoj grada Smedereva“. U interaktivnoj diskusiji učestvovali su članovi NK ICOMOS Srbija, profesionalci iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, zainteresovani građani i predstavnici institucija lokalne zajednice (moderator arhitekta Snežana Jejić, član NK ICOMOS Srbija).
Razgovor je bio usmeren ka suštinskim pitanjima korišćenja spomeničkog kompleksa u odnosu na rizike i ograničenja koji su uslovljeni daljim istraživanjima i konzervatorskim tretmanima, kao i o potencijalima i mogućnostima korišćenja tvrđave kao turističkog resursa koji bi doprineo socio-kulturnoj i ekonomskoj dobrobiti lokalne zajednice, a istovremeno i očuvanju i boljem održavanju kulturnog nasleđa. Zaključeno je da je neophodno pristupiti izradi menadžment plana koji bi omogućio veću povezanost tvrđave sa ostalim kulturnim i prirodnim vrednostima Smedereva, kao i afirmaciju turističkih potencijala kulturne baštine Smedereva i njeno povezivanje s repernim tačkama evropskih kulturnih staza čiju prostornu okosnicu čini Dunav.

Smederevo

 

Smederevo Smederevo

 

Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija

Izborna Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа održаnа je 3. februara 2017. godine, u bioskopskoj sаli Etnogrаfskog muzejа u Beogrаdu.

Branka Šekarić, predsednica Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа, podnela je trogodišnji Izveštаj o radu Nacionalnog komiteta za period januar 2014 - januar 2017. godine, dok je Izveštaj o finansijskom poslovanju tokom 2016. godine, u ime Nadzornog odbora, podneo Miladin Lukić. Oba dokumenta su jednoglasno usvojena.

Na predlog Izvršnog odbora, tajnim glasanjem, ponovo su izabrani predsednik i Nadzorni odbor u dosadašnjem sastavu, dok su zamenjena četiri člana Izvršnog odbora, koji su u međuvremenu podneli ostavke jer, iz različitih razloga, nisu više bili u mogućnosti da obavljaju poslove ovog organa Nacionalnog komiteta. Predsednica Branka Šekarić iznela je programske smernice za naredni period od tri godine koji je Skupština takođe usvojila. I ove, kao i prethodnih godina, ona je izrazila zahvalnost Etnografskom muzeju u Beogradu i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za razumevanje i podršku koju već godinama pružaju Nacionalnom komitetu u njegovom radu.

 

 

2016
Novi broj “Moderne konzervacije”

Kao i prethodnih godina, krajem decembra izašao je iz štampe novi broj časopisa „Moderna konzervacija“. Časopis izdaje Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, a finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Kao deo međunarodne asocijacije u čijoj tradiciji je prisutno zalaganje za unapređenjem znanja, upoznavanjem sa najnovijim trendovima i savremenim metodologijama, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija u obavezi je da se zalaže za poštovanje principa savremene konzervacije i afirmaciju vrednosti i različitosti nasleđa. I pokretanje ovog časopisa 2013. godine predstavljalo je korak u tom pravcu i jedan od najvažnijih programskih zadataka ovog Nacionalnog komiteta.
Preko stalnih rubrika: Istorija, teorija, filozofija konzervacije; Konzervatorska praksa; Intervju; Međunarodni dokumenti i Prikazi, četvrti broj „Moderne konzervacije“ donosi veliki broj zanimljivih tekstova i nastavlja sa tradicijom objavljivanja priloga stranih autora čiji doprinos je u skladu sa konceptom časopisa koji se zalaže za povećanje znanja i promociju etički utemeljene konzervatorske prakse.
Posle izuzetno pozitivnih reakcija na intervjue sa značajnim ličnostima iz sveta konzervacije u prethodnim brojevima, novi broj donosi intervju sa poznatim nemačkim i svetskim ekspertom i dugogodišnjim predsednikom međunarodnog ICOMOS-a – Mihaelom Pecetom.

 

MoKo 4

 

18. april - Medjunarodni dan spomenika i spomeničkih celina

Tema ovogodišnjeg obeležavanja 18. aprila – Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih celina – bila je Nasleđe sporta. Tim povodom, 18. aprila 2016, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, u saradnji sa Muzejem istorije Jugoslavije /www.mij.rs/, organizovao je obilazak izložbe Ko je soko - taj je Jugosloven, uz stručno vođenje autora projekta Veselinke Kastratović Ristić i koautora izložbe Jovane Karaulić i Vladane Putnik. Nakon toga, održan je Okrugli sto „Arhitektura sokolskih domova - zaštita i prezentacija“, čiji je moderator bio istoričar Nenad Lajbenšperger, član NK ICOMOS Srbija. Pošavši od konstatacije da je nasleđe sporta u Srbiji vezano za arhitekturu druge polovine 19. i 20. veka, razgovor se vodio o konzervaciji sokolskih domova, ali i drugih sportskih objekata karakterističnih za period posle Drugog svetskog rata. Akcenat je bio na valorizaciji ove vrste nasleđa u odnosu na njihove arhitektonske vrednosti i/ili istorijski značaj, obim dozvoljenih konzervatorskih intervencija u onim objektima koji su i dalje u svojoj primarnoj funkciji, kao i razloge njihove naglašene devastacije sredinom 20. veka, ali i u tranzicionom periodu u kojem se zemlja još uvek nalazi. Zaključeno je da je i ovaj 18. april skrenuo pažnju na određenu specifičnu vrstu nasleđa, sa osnovnom idejom da se poveća znanje o temi koja je u fokusu manifestacije i ubrza posao na njihovoj valorizaciji i dobijanju pravnog statusa, kako bi se dobila mogućnost za njihovu adekvatnu zaštitu i prezentaciju.

Izložba Ko je Soko - taj je Jugosloven

Izlozba

 

 

Sokolski dom Subotica

Sokloski dom u Subotici (1933)

 

Izlozba

 

 

Sokolski dom Beograd

Sokolski dom u Beogradu (1936)

Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija

U Beogradu je 29. januara 2016. održana redovna godišnja Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа. Skupštinu je otvorila predsednica Branka Šekarić koja je podnela detaljan izveštaj o aktivnostima Nacionalnog komiteta tokom prethodne, 2015. godine, a potom je Miladin Lukić, u ime Nadzornog odbora, podneo izveštaj o finansijskom poslovanju u istom periodu. Oba izveštaja su jednoglasno usvojena. B. Šekarić je iznela programske smernice za tekuću, 2016. godinu koje je Skupština takođe usvojila. Usvojene su i dve odluke Izvrsnog odbora: Odluka o formiranju potkomiteta NK ICOMOS Srbija i Odluka o kooptiranju novih clanova Izvršnog odbora do sledeće izborne Skupštine. Po završetku Skupštine, B. Šekarić je predstavila novi, treći broj "Moderne konzervacije" koji je izašao u decembru 2015. godine.
I ove godine je Etnografski muzej u Beogradu imao razumevanja za rad NK ICOMOS Srbija i ustupio svoju bioskopsku salu za održavanje Skupštine.

 

2015

Novi broj “Moderne konzervacije”

Poslednje nedelje decembra 2015. godine iz štampe je izašao treći broj časopisa „Moderna konzervacija“ u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Preko stalnih rubrika: Istorija, teorija, filozofija konzervacije; Konzervatorska praksa; Intervju; Međunarodni dokumenti i Prikazi, i ovaj broj donosi veliki broj zanimljivih tekstova i nastavlja sa tradicijom objavljivanja radova domaćih i stranih autora čiji doprinos je u skladu sa konceptom časopisa koji se zalaže za unapređenje discipline, povećanje znanja i etički utemeljenu konzervatorsku praksu. Novi broj donosi intervju sa Stefanom De Karom, generalnim direktorom ICCROM-a.

 

MoKo 3

 

 

Medjunarodni dan spomenika i spomeničkih celina

U četvrtak, 16. aprila 2015. godine, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija obeležio je 18. april, Medjunarodni dan spomenika i spomeničkih celina organizovanjem Okruglog stola pod nazivom „50 godina ICOMOS-а: značaj internacionalne saradnje za očuvanje nacionalnog nasleđa‟. U ime domaćina, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, skup je otvorila prof. dr Mirjana Roter Blagojević, član Nacionalnog komiteta. Predsednica ICOMOS Srbija, Branka Šekarić održala je uvodno predavanje: u prvom delu govorila je o značaju jubileja, konceptu internacionalizma u konzervatorskoj disciplini i istoriji ICOMOS-a, od osnivanja asocijacije 1965. do danas, da bi u drugom delu izlaganja inicirala razgovor o značaju međunarodne saradnje za očuvanje nacionalnog nasleđa. Ona je istakla značaj organizacije, jedine nevladine organizacije ovog tipa na globalnom nivou, koja već pet decenija razvija aktivnosti u oblasti zaštite i očuvanja spomenika i spomeničkih celina i predano radi na unapređivanju znanja i podizanju nivoa profesionalnosti svojih članova. U diskusiji koja je sledila, naglašen je zna
aj kontinuiteta sa međunarodnim ICOMOS-om, koju Nacionalni komitet Srbije ostvaruje još od vremena Jugoslavije, koja je bila među osnivačima ICOMOS-a. Takođe je ukazano na potrebu da se upoznavanje konzervatora sa radom i ciljevima ICOMOS-a i rezultatima međunarodne prakse uopšte, i dalje unapređuje, kao i da je u tom smislu Nacionalni komitet ICOMOS Srbija svojim aktivnostima poslednjih godina, a pogotovo od pokretanja časopisa Moderna konzervacija 2013. godine, dao važan doprinos ukazivanju na značaj međunarodne saradnje u zaštiti sopstvenog nasleđa.
Povodom 50-godišnjice osnivanja ICOMOS-a i 18. aprila – Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih celina, na Arhitektonskom fakultetu je postavljena izložba radova studenata master studija „Od klasicizma do secesije - stilske transformacije arhitekture u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka‟

 

50 g. 18.05.2015.

 

Skupština Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija

Redovna godišnja Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа održаnа je 26. januara 2015. godine, u bioskopskoj sаli Etnogrаfskog muzejа u Beogrаdu. Predsednica Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа, Branka Šekarić, podnela je Izveštаj o radu Nacionalnog komiteta u periodu januar 2014 – januar 2015. godine, kao i Program rada za period do naredne Skupštine. U ime Nadzornog odbora, Miladin Lukić je podneo Izveštaj o utrošenim finansijskim sredstvima za period novembar 2013 – decembar 2014. koji je, kao i prethodna dva dokumenta, jednoglasno usvojen.
Na kraju sednice, predstavljen je drugi broj časopisa “Moderna konzervacija”.

 

2014

Novi broj “Moderne konzervacije”

Krajem decembra 2014. godine iz štampe je izašao drugi broj časopisa „Moderna konzervacija“ u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja RS. I ovaj broj nastavlja sa tradicijom objavljivanja tekstova kako domaćih tako i stranih autora čiji doprinos je u skladu sa konceptom časopisa koji se zalaže za promociju etički utemeljene konzervatorske prakse i konstruktivan dijalog između svih učesnika u sistemu zaštite, sa osnovnom idejom unapređenja discipline i povećanja brige i odgovornosti za očuvanje nasleđa. Novi broj donosi razgovor sa poznatim bugarskim i svetskim ekspertom u oblasti arhitektonske konzervacije, prof. dr Todorom Krstevim.

 

MoKo 2

 

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina

Ovogodišnje obeležavanje 18. аprila - Međunаrodnog dаna spomenikа i spomeničkih celinа Nacionalni komitet ICOMOS Srbija pomerio je za 23. april zbog uskršnjih praznika. U skladu sa preporukom Izvršnog komiteta ICOMOS-а da se 2014. godina, između ostalog i zbog stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, posveti komemorativnom nasleđu ("Heritage of Commemoration"), organizovan je obilazak kompleksa grobalja u Ruzveltovoj ulici u Beogradu: Novo groblje, Jevrejsko groblje i Groblje oslobodilaca Beograda. Posebno interesovanje izazvale su posete vojnim grobljima francuskih i italijanskih vojnika iz Prvog svetskog rata, kao i ulazak u nedavno obnovljenu Kosturnicu branilaca Beograda 1914-1918. Pored toga, tura je obuhvatila Aleju velikana, Groblje stradalima tokom Drugog svetskog rata, Groblje zaslužnih građana, Rusku kosturnicu iz 1934. godine, austrougarsko groblje, kao i neke od spomenika istaknutim ličnostima srpske istorije koji se nalaze van navedenih celina.
Obilazak Sefardskog jevrejskog groblja započeo je ispred spomenika izginulim ratnicima "u prošlim ratovima za spas, slobodu i ujedinjenje Otadžbine (1912-1919)", a nastavljen glavnom alejom do spomenika posvećenog jevrejskim žrtvama fašizma, monumentalnog skulptorskog ostvarenja arhitekte Bogdana Bogdanovića. Obeležavanje Međunаrodnog dаna spomenikа i spomeničkih celinа završeno je obilaskom Groblja oslobodilaca Beograda i Okruglim stolom održanim u istoimenoj školi, gde je vođen razgovor o ovoj vrsti nasleđa, njegovoj zaštiti i osobenostima. Autor programa ovogodišnje manifestacije i moderator Okruglog stola bio je istoričar Nenad Lajbenšperger, član Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija.

Medjunarodni dan spomenika i celina 2014

 

 

2013

Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа

Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа održаnа je 16. decembra 2013. godine, u bioskopskoj sаli Etnogrаfskog muzejа u Beogrаdu.
Branka Šekarić, predsednica Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа, podnela je Izveštаj o radu Nacionalnog komiteta u periodu maj 2012 - decembar 2013. godine, dok je Izveštaj o finansijskom poslovanju, u ime Nadzornog odbora, podnela Svetlana Bakić. Oba dokumenta su jednoglasno usvojena.
Kako je Skupština trebalo da bude i izborna, zbog nedostatka kvoruma, a u skladu sa članom 26 Statuta Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, tačke Dnevnog reda posvećene izborima predsednika, Izvršnog i Nadzornog odbora i Planu rada za naredni period odložene su za mesec dana, tako da je nastavak skupštinskog zasedanja održan 17. januara 2014.
Zahvaljujući radu i uspesima u prethodnom mandatu, dosadašnji predsednik i članovi Izvršnog i Nadzornog odbora su ponovo izabrani. Predsednica Branka Šekarić iznela je programske smernice za naredne tri godine.

 

Promocija časopisa „Moderna konzervacija“

Dana 22.11.2013. promovisan je prvi broj časopisa „Moderna konzervacija“ u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija. Autor koncepcije novog časopisa je predsednica Nacionalnog komiteta, Branka Šekarić. Časopis je zamišljen kao godišnjak, sa rubrikama iz oblasti istorije, teorije i filozofije konzervacije, konzervatorske prakse, intervjuom sa nekom od značajnih ličnosti svetske konzervacije, prevodima aktuelnih međunarodnih dokumenata i prikazima knjiga, skupova i ostalih dešavanja vezanih za zaštitu nasleđa. U prvom broju „Moderne konzervacije“ svoje radove su objavili domaći i strani stručnjaci iz oblasti konzervacije, a objavljen je i intervju sa najznačajnijim ekspertom u oblasti arhitektornske konzervacije, prof. dr Jukom Jokiletom.

 

Regionalni sastanak predsednika i predstavnika nacionalnih komiteta ICOMOS-a

U petak, 22. novembra 2013. godine, u Beogradu je održan Regionalni sastanak predsednika i predstavnika nacionalnih komiteta ICOMOS-a, tzv. uže grupe sa prostora bivše Jugoslavije. U kontekstu Dubrovnik-Valeta principa, usvojenih 2009. godine na Malti, koji se zalažu za intenzivniju regionalnu saradnju, ovaj sastanak predstavlja treći u nizu (posle sastanaka u Ljubljani i Zagrebu) na kojima je saradnja nacionalnih komiteta iz bivših jugoslovenskih republika učvršćena i gde su definisani zajednički interesi i problemi, kao i načini njihovog rešavanja.

Regionalni sastanak

 

Okrugli sto povodom 50 godina od objavljivanja „Teorije restauracije” Čezara Brandija

CB

 

 

 

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 22.11.2013. održan je Okrugli sto sa temom “Aktuelnost Brandijeve teorijske misli”, povodom obeležavanja 50 godina od objavljivanja „Teorije restauracije” Čezara Brandija. U dužoj i inspirativnoj raspravi učestvovali su gosti iz regiona i članovi Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija. Opšti zaključak skupa je da je Brandijeva teorijska misao prisutna u savremenoj konzervaciji više nego što smo toga svesni, ne samo zbog toga što se radi o fundamentalnom delu u materiji restauracije/konzervacije i antologijskoj sintezi čiji je teorijski model široko prihvaćen u svim sredinama koje ozbiljno razmišljaju o očuvanju nasledja, već i zbog uticaja Brandijevog teorijskog modela na stvaranje brojnih medjunarodnih dokumenata.

 

 

18. аpril - Međunаrodni dаn spomenikа i spomeničkih celina

Izvršni komitet ICOMOS-а je zа ovogodišnje obeležavanje 18. аprila - Međunаrodnog dаna spomenikа i spomeničkih celinа predložio temu “The Heritage of Education“. U sklаdu sа preporukom, Nаcionаlni komitet ICOMOS Srbija orgаnizovаo je Okrugli sto pod nаzivom „Edukаcijа i grаditeljsko nаsleđe“. Okrugli sto je održan u u četvrtаk, 18. аprilа 2013, u zgradi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, utvrđenog spomenika kulture, izgrađenog u periodu 1925–1931, prema projektu arhitekata Nikole Nestorovića i Branka Tanazevića, koji predstavlja prvi namenski građen objekat u Srbiji za potrebe smeštaja tehničkih fakulteta.
Tokom razgovora, kojem je prisustvovao veliki broj članova Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, potvrđen je ogroman značaj nematerijalne tradicije prenošenja znanja kao dela ukupnog procesa edukacije pojedinaca, različitih grupa stanovništva i stručnjaka. Takođe je istaknuta i važnost interakcije između obrazovnih ustanova, institucija i pojedinaca radi unapredjenja odnosa prema nasleđu i njegovom očuvanju, a posebno “edukacije edukatora”.
Činjenica da se kulturno nasleđe može očuvati jedino ukoliko se poznaje, razume i prihvata kao osnovni element identiteta pojedinca i zajednice, mora biti osnovna vodilja svakog obrazovnog procesa koji je usmeren ka integrativnom pristupu istraživanja mogućnosti rehabilitacije i unapređenja prirodnog i graditeljskog nasleđa.


Moderatori Okruglog stola bili su profesor dr Mirjana Roter Blagojević i mr Marko Nikolić, predavači na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

18-04-2013.1

 

 

 

2012

Okrugli sto 21.12.2012.

Održavanjem Okruglog stola 21. decembra 2012. godine, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija zaključio je projekat obeležavanja 40 godina od usvajanja Konvencije o zaštiti Svetske kulturne i prirodne baštine pod nazivom „Svetska baština, terminologija, kriterijumi, uloga“, koji je započeo 18. aprila ove godine održavanjem Radionice i studijskom posetom manastiru Studenici i Starom Rasu sa Sopoćanima. Namera je bila da se razgovor posveti kritičkoj analizi stanja konzervacije spomenika o kojima je bila reč u okviru Radionice. Činjenica da postoje brojna otvorena pitanja i različiti stavovi o primenjenim konzervatorskim pristupima pokrenuli su živu diksusiju prisutnih konzervatora i ukazali na potrebu za nastavljanjem razgovora na narednom Okruglom stolu, uz razmatranje stanja konzervacije i onih spomenika koji su prezentovani na Radionici, a o kojima se još nije razgovaralo zbog nedostatka vremena.

Okrugli sto

 

Obilazak manastira Manasije

U sklopu aktivnosti vezanih za obeležavanje 40 godina od usvajanja Konvencije o zaštiti Svetske baštine, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija je 22. septembra 2012. godine organizovao jednodnevni obilazak manastira Manasije, kulturnog dobra sa Preliminarne liste Srbije za upis na Listu Svetske baštine. Članovi ICOMOS-a su upoznati sa konzervatorskim radovima koji se ovde odvijaju, sa većim ili manjim intenzitetom, već nekoliko decenija. Obilazak Manasije je iskorišćen da se posete i dva obližnja nepokretna kulturna dobra – Senjski rudnik, spomenik industrijskog nasleđa, i Ravanica, manastir koji je ne samo teritorijalno, već i istorijski povezan sa Manasijom.

Manastir Manasija

 

 

Manastir Ravanica

Manastir Ravanica

 

Senjski rudnik

Senjski rudnik - parna mašina proizvedena 1872. godine u Gracu, još uvek u upotrebi

Redovna godišnja Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа

U bioskopskoj sаli Etnogrаfskog muzejа u Beogrаdu, 21. mаjа 2012. godine održаnа je redovna Godišnja Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа.
Ovom prilikom usvojena su dva statutarna dokumenta – Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu Izvršnog odbora Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija. I Skupština i Izvršni odbor su i ranije postupali u skladu sa ovim poslovnicima, ali zbog nedostatka kvoruma na prošlogodišnjem zasedanju Skupštine nisu mogli biti zvanično usvojeni.
Branka Šekarić, predsednica Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа, podnela je Izveštаj o radu Nacionalnog komiteta u periodu maj 2011 – maj 2012. godine i Programske smernice za period maj 2012 – maj 2013. godine. Oba dokumenta su jednoglasno usvojena, kao i Izveštaj o finansijskom poslovanju koji je u ime Nadzornog odbora podneo Miladin Lukić.
Opšti zaključak je da je Nacionalni komitet u periodu između dve skupštine bio veoma aktivan, da su skoro svi ciljevi iz prošlogodišnjeg programa realizovani i da je njegov ugled znatno porastao, čak daleko više na međunarodnom planu nego u nacionalnim okvirima. U narednom periodu se očekuje da se radi, pored redovnih aktivnosti, na daljoj afirmaciji udruženja i svih njegovih članova.

 

Nacionalni komitet ICOMOS Srbija je, kao i prethodnih godina, i ovog 18. aprila obeležio Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina.
 

 

Povodom 40 godina od usvajanja Konvencije o zaštiti Svetske kulturne i prirodne baštine (1972), Izvršni komitet ICOMOS-a je za temu proslave 2012. godine preporučio Svetsku baštinu. Nacionalni komitet ICOMOS Srbija je, u okviru projekta „Svetska baština – terminologija, kriterijumi, uloga“, organizovao Radionicu koja je obuhvatila dvodnevnu studijsku posetu Studenici i Starom Rasu sa Sopoćanima (18-19. april), kulturnim dobrima Srbije upisanim na Listu Svetske baštine.

Radionica se sastojala iz tri segmenta. Prvi deo se bavio istorijatom i razvojem Konvencije o zaštiti Svetske baštine tokom četiri decenije postojanja, sa posebnim osvrtom na manje poznate ili do sada nedovoljno razjašnjene oblike njene primene (uvodničar: Sanja Kesić Ristić).

U okviru drugog segmenta, konzervatori – članovi Nacionalnog komiteta, prezentovali su najnovije radove na očuvanju Studenice i spomeničke celine Starog Rasa (prezenteri: Slobodan Barišić, mr Stojanka Samardžić, Nevena Debljović Ristić, mr Dragan Stanojević, Aleksa Jelikić, Marina Nešković). Treći deo radionice bio je posvećen obilasku pomenutih kulturnih dobara sa Liste Svetske baštine, uz stručne diskusije o izvedenim konzervatorskim radovima.

 

Radionica

U Radionici je učestvovalo 40 članova Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, koji su svojim aktivnim pristupom doprineli konstruktivnim razgovorima. Opšti utisak učesnika je da je Radionica bila uspešna. Konstatovano je da su znanja vezana za Konvenciju znatno proširena i iskazana je potreba za nastavkom ovog vida edukacije članova. U tom smislu, pokrenut je jedan broj pitanja koja će biti predmet narednih Okruglih stolova u organizaciji Nacionalnog komiteta.

 

Studenica Sopoćani

* * *

 

 

2011

Rešenjem Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva br. 022-05-14/2011-06 od 20. oktobra 2011 (Službeni glasnik Republike Srbije br. 82/2011 od 04.11.2011), Nacionalnom komitetu ICOMOS Srbija utvrđen je status reprezentativnog udruženja u kulturi.

 

* * *

U okviru nаjаvljenih progrаmskih аktivnosti zа 2011. godinu, Nаcionаlni komitet ICOMOS Srbijа održаo je 21. oktobrа 2011. godine, u Svečаnoj sаli Arhitektonskog fаkultetа u Beogrаdu, Okrugli sto pod nаzivom Etičkа dimenzijа profesije konzervаtor. Osnovnа idejа ovog Okruglog stolа bilа je pokretаnje rаzgovorа o jednoj izuzetno znаčаjnoj temi sаvremene konzervаcije, među konzervаtorimа kаo profesionаlcimа koji svesno preuzimаju odgovornost trаnsmisije nаsleđа u budućnost. Polаzište ili okvir zа rаzgovor predstаvljаo je dokument koji se zove Izjаvа o prihvаtаnju Etičkog kodeksа ICOMOS-а, koji imа zа cilj dа pojаsni etičke konzervаtorske stаndаrde i principe nаglаšаvаjući prаktičnu odgovornost svаkog člаnа ICOMOS-а u odnosu nа kulturno nаsleđe. Nаmerа je bilа dа se ukаže nа profesiju kаo „slobodno preuzetu obаvezu“ kojа ne sme dа se uslovljаvа niti dovodi u pitаnje profesionаlno i etičko ponаšаnje u vršenju poslа, sа prevаshodnom idejom dа se promoviše etički utemeljenа konzervаtorskа prаksа i unаpređenje profesionаlnog i odgovornog odlučivаnjа u mаteriji zаštite i očuvаnjа nаcionаlnog nаsledjа. Orgаnizаcijа ovog Okruglog stolа predstаvljа prvi pokušаj u nаšoj sredini dа se problem očuvаnjа nаsledja i odgovornosti odlučivаnjа postаvi kаo dijаlog između konzervаtorа kаo ključnog аkterа u konzervаtorskom procesu i stаnjа nаsleđа, kаo rezultаtа njegovog delovаnjа. Ocenjeno je dа je rаzgovor vođen kаo otvoren i konstruktivаn dijаlog u kome su izneti i primeri koji dovode u pitаnje etičko ponаšаnje određenog broja konzervаtorа. U sklаdu sа stаtutаrnim ovlаšćenjimа Nаcionаlog komitetа ICOMOS Srbijа, predloženo je dа Nаcionаlni komitet formirа komisije zа jedаn broj kulturnih dobаrа, gde se pretpostаvljа dа je moguće zаustаviti dаlju devаstаciju ili plаnirаne intervencije.

 

Okrugli sto

 

* * *

 

Ljubljana

U orgаnizаciji Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Slovenijа, u Ljubljаni je od 6. do 8. oktobrа 2011. održаn prvi Regionаlni sаstаnаk predsednikа nаcionаlnih komitetа ICOMOS-а. Pored predsednikа nаcionаlnih komitetа ICOMOS-а sа prostorа bivše Jugoslаvije (Bosne i Hercegovine, Hrvаtske, Mаkedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije), sаstаnku su prisustvovаli i predsednik Nаcionаlnog komitetа Austrije, kаo i predstаvnici nаcionаlnih komitetа Itаlije i Madjarske. Tom prilikom usvojen je dokument pod nаzivom Izjаvа o sаrаdnji koji nаglаšаvа vаžnost dаljeg rаzvojа regionаlne sаrаdnje u oblаsti kulturnog nаsledja, u okviru smernicа koje definiše dokument Dubrovnik–Vаletа principi, usvojen nа Mаlti 2009. godine, i nаstoji dа ohrаbri i pozove druge nаcionаlne komitete iz regionа dа se priključe ovoj inicijаtivi.

 

 

* * *

 

Redovna godišnja Skupštinа Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа održаnа je 20. mаjа 2011. godine, u bioskopskoj sаli Etnogrаfskog muzejа u Beogrаdu.

Branka Šekarić, predsednica Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа, podnela je Izveštаj o radu Nacionalnog komiteta u periodu maj 2010 – maj 2011. godine i Programske smernice za period maj 2011 – maj 2012. godine. Oba dokumenta su usvojena, kao i Odluka o osnivanju Kluba Prijatelja Čezara Brandija u Beogradu, kao sekcije pri Nacionalnom komitetu ICOMOS Srbijа.

U ime Nadzornog odbora, Izveštaj o finansijskom poslovanju, podneo je Miladin Lukić. Izveštaj je jednoglasno usvojen, a na predlog Nadzornog odbora, Skupština je, usvojila Odluku o uvođenju nacionalne članarine u iznosu od 1000,00 dinara.

Prisutni člаnovi Nаcionаlnog komitetа zamoljeni su da, najkasnije do kraja novembra ove godine, kompletiraju popunjavanje svojih ekspertskih profila u Bazi podataka koju je inicirao ICOMOS decembra meseca prošle godine.

 

* * *

 

 

Nаcionаlni komitet ICOMOS Srbijа - 18.04.2011. Beogrаd

„Beogrаdskа tvrđаvа nа ušću dveju rekа – prednosti i problemi”


Nаcionаlni komitet ICOMOS Srbijа obeležio je i ove godine Međunаrodni dаn spomenikа i spomeničkih celinа – ove godine posvećen „Nаsleđu i Vodi“ – prezentаcijom održаnom o Beogrаdskoj tvrđavi. Ovа spomeničkа celinа smeštenа nа ušću rekа Sаve i Dunаvа poznаtа je uprаvo po svom upečаtljivom položаju, gde se spаjаju vrednosti kulturnog i prirodnog nаsleđа. Premа Zаkonu o kulturnim dobrimа, Beogrаdskа tvrđаvа je kаtegorisаnа kаo nepokretno kulturno dobro – spomenik kulture od izuzetnog znаčаjа zа Republiku Srbiju. Nаkon uvodnog pozdrаvа predsednice Nаcionаlnog komitetа Brаnke Šekаrić, аrhitekte-konzervаtori Zаvodа zа zаštitu spomenikа kulture grаdа Beogrаdа, Nevenkа Novаković i Ivаnа Filipović prezentovаle su rаd pod nаzivom „Beogrаdskа tvrđаvа nа ušću dveju rekа – prednosti i problemi”.

 

 

Prezentаcijа se sаstojаlа iz dvа delа. Arh. Nevenkа Novаković je predstаvilа prednosti pozicije tvrđаve okružene vodom, kroz rаzličite istorijske plаnove i mаpe, аli i njen veliki potencijаl kаo glаvne turističke аtrаkcije sаvremenog Beogrаdа. Beogrаdskа tvrđаvа tаkođe je uključenа u projekаt Ministаrstvа kulture Republike Srbije pod nаzivom „Put kulture – Tvrđаve nа Dunаvu“. Ovаj projekаt je, kаo deo regionаlnog plаnа zа kulturno nаsleđe jugoistočne Evrope „Kulturno nаsleđe – most kа zаjedničkoj budućnosti“, tаkođe podržаn od strаne UNESCO-а.

Tokom drugog delа prezentаcije, аrh. Ivаnа Filipović je izložilа šemаtski prikаz menаdžment plаnа rizikа zа Donji grаd Beogrаdske tvrđаve. Ovom delu tvrđаve preti opаsnost od potpune devаstаcije, jer je ugrožen poplаvаmа koje su zаbeležene više putа tokom poslednjeg vekа, dok su u poslednjih deset godinа postаle učestаlije.

 Tokom diskusije kojа je sledilа, publikа je pokаzаlа široko interesovаnje zа ovu temu. Pokrenutа su brojnа pitаnjа i komentаri, od strаne publike i učesnikа, u vezi sа specifičnom ulogom konzervаtorа i njihovom sаrаdnjom sа drugim učesnicimа u sistemu odlučivаnjа o zаštiti i očuvаnju ovog znаčаjnog spomenikа kulture.

 

 

 

* * *

U orgаnizаciji Nаcionаlnog komitetа ICOMOS Srbijа i Udruženjа prijаteljа Čezаrа Brаndijа iz Rimа, u ponedeljаk 11. аprilа 2011, održаno je u Beogrаdu predаvаnje prof. Đuzepe Bаzileа (Giuseppe Basile) pod nаzivom „Aktuelnosti Teorije restаurаcije Čezаrа Brаndijа sа primerimа iz prаkse“.

 

 

 

Prof. Djuzepe Bazile

Prof. Bаzile je generаlni sekretаr Udruženjа prijаteljа Čezаrа Brаndijа, koje je osnovаno аprilа 2006. godine, povodom stogodišnjice Brаndijevog rođenjа, sа osnovnom idejom dа promoviše i širi, u Itаliji i svetu, poznаvаnje ličnosti i delа Č. Brаndijа. Po obrаzovаnju istoričаr umetnosti, diplomirаo je nа Univerzitetu u Pаlermu kod Č. Brаndijа, usаvršаvаo se nа Univerzitetu u Rimu kod Đ. K. Argаnа, а rаdni vek proveo je u Centrаlnom institutu zа restаurаciju u Rimu, kаo rukovodilаc službe zа intervencije nа istorijsko-umetničkim delimа. Među brojnim restаurаtorskim rаdovimа kojimа je rukovodio, izdvаjаju se oni nа zidnim slikаmа Bаzilike Sаn Frаnčesko u Asiziju, Kаpeli delji Skrovenji u Pаdovi, nа Tаjnoj večeri Leonаrdа dа Vinčijа u Sаntа Mаrijа dele Grаcije u Milаnu.

 

 

Ovom prilikom, pri ICOMOS-u Srbijа, svečаno je inаugurisаn Klub prijаteljа Čezаrа Brаndijа u Beogrаdu, kаo ogrаnаk Udruženjа u Rimu, а ovim činom Beogrаd se pridružio listi od 25 grаdovа u svetu, u kojimа već postoje ovаkvi klubovi.