Moderna Konzervacija 6/2018

Sadržaj ovog broja

I Istorija, teorija, filozofija konzervacije
  Juka Jokileto Istorijski urbani pejzaž
  Nađa Kurtović Folić Revalorizacija graditeljskog nasleđa posle velikih savremenih intervencija
  Sonja Ifko Evropske perspektive o očuvanju industrijske prošlosti
  Branka Šekarić Etička pitanja konzervacije
  Natalija Duškina Nagrada Aleksej Komeč za 2018.
  Todor Krstev  
  Mirjana Roter Blagojević Prilog obeležavanju tri decenije od smrti Aleksandra Deroka 81894-1988)
     
II Konzervatorska praksa
  Danijela Petković Dunavski limes u Srbiji i "Granica Rimskog carstva
    Studije slučaja: Čortanovci i Stari Slankamen
  Nevena Debljović Ristić Obnova isposnica Svetog Save kod Studenice
    Obnova drvenog pristupnog mosta na kuli za stanovanje
  Stojanka Samardžić Konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama ispod kupole Bogorodičine crkve u Studenici
  Sanja Kesić Ristić Savremene intervencije u enterijerima srpskihsrednjovekovnih hramova
    Studije slučaja: Žiča i Studenica
  Slobodanka Babić Koren i cigla
  Katarina Lisavac Mapiranje kulturnog nasleđa Vrmca
  Zoran Pavlov Autentičnost vs faksimilne obnove kao izraz očuvawa kulturnog nasleđa - Ohrid
  Božidar Krstanović Kultne trpeze ili sobrašice
  Jelena Munjić Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji crkve brvnare Sv. Petra i Pavla u Darosavi
  Bojana Šarenac  
  Zoran Jaglić  
  Irit Amit Koen Vrednosti, lokacije i stavovi
    Status vernakularnog kulturnog graditeljskog nasleđa u ruralnim naseqima u Izraelu, slučaj kibuca
  Kora Un In Vong Uvažavawe javnih potreba u projrktima obnove istorijskih urbanih područja
  Šarif Šams Imon  
  Aneta Vasileva Sporno nasleđe u postsocijalističkoj Bugarskoj: Kratka istorija i teorija u panevropskom kontekstu
  Emilija Kaleva: Sporno nasleđe u postsocijalističkoj Bugarskoj: Problemi očuvanja
     
III Intervju
    Boguslav Šmigin
    Bez teorije konzervacije, zaštita nasleđa nema budućnosti
     
    IV Međunarodna dokumenta
    ICOMOS-IFLA Principi o ruralnim pejzažima kao nasleđu (2017)
    ICOMOS-IFLA Dokument o istorijskim urbanim javnim parkovima (2017)
    Smernice iz Salale za upravqawe javnim arheološkim nalazištima (2017)
    Principi za konzervaciju graditeqskog nasleđa od drveta (2017)
     
    V Prikazi
  Marina Pavlović Moderna Beograda - arhitektonska baština prestonice
  Jelena Pejković CIAV Conference 2018: Cultural Heritage and Sustainable Develepment
  Marko Nikolić Tribina posvećena obeležavanju tri decenije od smrti akademika Aleksandra Deroka
  Aleksandra Davidov Temerinski Radiša Žikić, Konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama u Spasovoj crkvi manastira Žiče
     
    O autorima