Moderna Konzervacija 10/2022
I Istorija, teorija, filozofija konzervacije
  Juka Jokileto 50 godina Svetske baštine UNESCO-a: Zapažanja o razvoju politika
  Tamaš Fejerdi Povodom pedesetogodišnjice Konvencije o Svetskoj baštini UNESCO-а – Subjektivni komentari o ulozi ICOMOS-а kao savetodavnog tela Konvencije I uočenim promenama u ovoj ulozi
  Irit Amit-Koen Datumi kao simbol. Izraelski zakon o očuvanju razlike između starine i istorijskog dobra i implikacije za očuvanje baštine u Izraelu
  Božidar Krstanović Autentičnost kopije
  Elša Turkušić Jurić, Selma Karačevević-Kapić Estetika ujednačavanja kroz dogmatizam energijske obnove objekata 20. vijeka
  Nađa Kurtović Folić Nove međunarodne smernice za konzervaciju savremenog nasleđa od betona
     
II Konzervatorska praksa
  Donika Georgijeva Nesavršeno nasleđe ili gubitak kao šansa za konzervaciju – slučaj rudnika zlata Ada Tepe iz bronzanog doba
  Marina Bunardžić Bregovinsko kale – Predlog nove zaštite i istraživanja ranovizantijske utvrđene manastirske celine
  Todor Krstev Ostrvo
  Aleksa A. Jelikić, Dragan S. Stanojević Sopoćanske freske – o tajni slikarskog postupka
  Vladimir Božinović Analiza kamene plastike ravaničke crkve I mogućnosti njene konzervacije i prezentacije
  Zoran Pavlov Оsmanlijska arhitektura – džamije u Skoplju
  Аlkivijades Prepis, Alkistis Prepis Restauracija i rehabilitacija crkve Panagije u Emporiju, Ostrvo Kasos, Grčka
  Stefan Beliški Infracrvena fotografija lažnih boja kao istraživačko sredstvo u nastavnom planu i programu Odseka za konzervaciju-restauraciju Nacionalne akademije umetnosti u Sofiji
  Marija Dragišić, Ana Radovanac Živanov Sobrašice u Lužnicama – „novi“ pogled na „stari“ spomenik kulture
  Estela Radonjić Živkov Novi aspekti vrednovanja narodne nadgrobne arhitekture
  Danica Petrović Prilog proučavanju vile Prendić arhitekte Milana Zlokovića i predlog njene zaštite i revitalizacije
     
III Umesto intervjua
    Branka Šekarić
     
    IV Međunarodna dokumenta
    Dokument iz Kadiza
     
    V Prikazi
  Danijela Petković Maja Đorđević, Gordana Karović, Singidunum u temeljima Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu
  Nevenka Novaković ICOMOS-ov međunarodni naučni komitet za kamen /ISCS/
  Ana Radovanac Živanov Vladana Putnik Prica, Stambena arhitektura Beograda 1918-1941.
  Sanja Kesić Ristić Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – obeležavanje 75 godina
     
    O autorima