Moderna Konzervacija 7/2019

Sadržaj ovog broja

I Istorija, teorija, filozofija konzervacije
  Juka Jokileto Vrednovanje graditeljskog nasleđa
  Adam N. Crnobrnja Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa - Realizacija projekta Srpskog arheološkog društva
  Suzan Mekintajer-Tamvoj Razmatranje pristupa "Kultura-Priroda" u praksi očuvawa nasleđa
     
II Konzervatorska praksa
  Dragica R. Premović Aleksić Ostaci paganstva na Sjeničko-pešterskoj visoravni
  Lozinka Kojnova-Arnaudova Crkva u Bojani - svetska baština
    Konzervacija i restauracija fresaka
  Sanja Kesić Ristić Stari Ras sa Sopoćanima - 40 godina od upisa na Listu svetske baštine
  Nevena Debljović Ristić Pojava i značaj upotrebe zvona i podizanje kula zvonika u crkvenom graditeljstvu srednjovekovne Srbije krajem 12. i početkom 13. veka
    Rekonstrukcija zvonare u manastiru Studenici 2019, godine
  Edlira Čauši Onufrije Kiparski u Crkvi u Vlahogoranxiji
    Umetničke tehnike i materijali zidnog slikarstva
  Ege Jildirim Paralelni narativi za održivi razvoj u jednom istorijskom gradu u Turskoj - Slučaj Mudurnua
  Božidar Krstanović Sveti prostor i sveto vreme u ruralnom pejzažu Srbije
  Tihomir Dražić Ruralna celina Bebića Luka
  Branislav Milićević Mogućnosti revitalitacije jodne banje u Novom Sadu
  Snežana Gerasimova Mateska Uloga kulturnog nasleđa u urbanaističkom planiranju
    Iskustvo Severne Makedonije
     
III Intervju
    Dinu Bumbaru
     
    IV Međunarodna dokumenta
    Solunska povelja o zaštiti spomenika vizantijskog nasleđa
     
    V Prikazi
  Katarina Lisovac Katuni Kuške planine
  Nevenka Novaković Kamen u arhitekturi Jermenije
  Sanja Kesić Ristić Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice
     
    O autorima