Moderna Konzervacija 8-9/2021

Sadržaj ovog broja

I Istorija, teorija, filozofija konzervacije
  Juka Jokileto Kontekst i okružewe zaštićenih područja
  Stefano De Karo Velike promene u sistemu upravljanja italijanskim nasleđem - Jedan pogled
  Dinu Bumbaru Zaštitta i konzervacija nasleđa u Kanadi - Pouke iz federalnog modela u evoluciji
  Tamaš Fejerdi Restaurisati restaurisano? - Savremena zaštita spomeničkih restauracija
  Nađa Kurtović Folić Princip minimalne intervencije u zaštiti graditeqskog nasleđa
  Miladin Lukić Ostrvo Vido, srpska isola sacra
     
II Konzervatorska praksa
  Emilija Nikolić Prilog savremenom razvoju arhitektonske konzervacije u Srbiji: naučna istraživanja maltera Dunavskog limesa
  Nevena Debljović Ristić Manastir Studenica - od zaštite kulturno-istorijskog spomenika do upravljanja kulturnim predelom
  Dubravka Đukanović Vrednost novog u nasleđu - unapređenje prostora oko aračke crkve
  Sanja Kesić Ristić Svetska baština - Manastir Dečani
    Upis Dečana na Listu Svetske baštine (1994-2004)
  Miladin Lukić Stari drveni most manastira Mileševe
  Rade Mrljuš Primenjena metodologija istraživanja u postupku konzervatorske restauracije istorijskih zgrada - Dve studije slučaja
  Božidar Krstanović O vernikularnoj arhitekturi i njenom kraju
  Elša Turkušić Jurić Arhitektonska šetnja kao alat osnaživanja lokalne samosvijesti
  Marko Nikolić, Ena Takač Kasnorimska grobnica u Brestoviku - Prikaz studentskih radova zaštite, revitalizacije i prezentacije arheološkog kompleksa
  Svetlana Dimitrijević Marković Ispitivanje krhkosti istorijskog jezgra Beograda prouzrokovane urbanističkim planom
     
III Intervju
    Đovani Karbonara
     
    IV Međunarodna dokumenta
    ICOMOS-ovi evropski principi kvaliteta za aktivnosti finansirane iz sredstava EU sa potencijalnim uticajem na kulturno nasleđe (2020)
    Povelja iz Tokija (2021)
    Dekleracija o principima promociju međunarodne solidarnosti i saradnje na očuvanju Svetske baštine (2021)
     
    V Prikazi
  Danijela Petković Adam Crnobrnja, Kako sačuvati arheoločko nasleđe
  Nevenka Novaković MONUMENT FUTURE - Decaz and Conservation of Stone
  Sanja Kesić Ristić Miroslav Stanojlović, Gračanica, hronika slikarsko-konzervatorskih radova 2010-2018. godina
     
    O autorima